Historia Szkoły


Troszkę historii o XII LO
im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi.
1863 lub 1867
Teofila ze Schiessów Schmidtowa zakłada pierwszą w Łodzi polską szkołę dla dziewcząt. Językiem wykładowym staje się język polski, ale w szkole obowiązuje zakaz nauczania historii Polski.

1906
31 maja Dyrekcja Naukowa w Piotrkowie Trybunalskim zezwala na uruchomienie pełnego 7-klasowego gimnazjum.

1908
Właścicielką szkoły zostaje Janina Tymieniecka, a szkoła zajmuje lokal przy ul. Pasaż Majera 11 (obecnie ul. Moniuszki), a później na ul. Widzewskiej 42 (obecnie ul. Kilińskiego). Mimo surowego zakazu władz zaborczych w szkole potajemnie uczono historii.

1913
Trudności finansowe zmusiły panią Tymieniecką do odstąpienia szkoły Jadwidze Pryssewicz. Nowa przełożona była bardzo dobrze przygotowana do kierowania szkołą. Zmieniała kolejno siedzibę placówki stale poprawiając warunki nauki. Szkoła zajęła lokal przy ul. Piotrkowskiej 120 i Sienkiewicza 35.

1920
W tym roku wydano pierwsze świadectwa dojrzałości.

1928
Szkoła otrzymuje pełne prawa gimnazjów państwowych.

1935
Nową właścicielką szkoły - Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego - zostaje Janina Czapczyńska, a dyrektorem szkoły Tadeusz Czapczyński. Szkoła zajmuje lokal przy ul. Narutowicza 58.

1937
Na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Oświecenia Publicznego i Wyznań religijnych organizuje się klasy licealne. Działają 4 klasy gimnazjalne, klasy licealne typu humanistycznego i przyrodniczego oraz 6 oddziałów Szkoły Powszechnej.

Listopad 1939
Władze niemieckie zamykają szkołę. W jej gmachu założono koszary. Dyrektor i nauczyciele zostają wysiedleni do Generalnego Gubernatorstwa.

18 luty 1945
Wznowiono naukę w zniszczonym, zdewastowanym budynku. Dyrektorem nadal pozostaje Tadeusz Czapczyński. Oddzielona zostaje jednak Szkoła Podstawowa (nadano jej nr 161) i Szkoła Średnia, które istnieje do końca roku szkolnego 1947/1948.

1948
Upaństwowione gimnazjum otrzymuje nazwę: XVI Państwowe Gimnazjum i Liceum Żeńskie w Łodzi.

1951 i 52
Opiekę przejmuje TPD, szkołę przemianowano na XII Ogólnokształcącą Szkołę TPD Stopnia Podstawowego i Licealnego.

1956
XII Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące.

1958 - 1977
Dyrektorem szkoły zostaje nauczycielka matematyki, mgr G. Jankowska. 1959 Nadano szkole imię Stanisława Wyspiańskiego i ufundowano sztandar.

1965
Oddzielono szkołę podstawową od XII Liceum Ogólnokształcącego.

1967
Wprowadzono klasy koedukacyjne.

1970
Przeniesiono szkołę do budynku przy ul. Sterlinga.

od 1978/79
Szkoła mieści się w obecnej siedzibie.

1976 - 80
Dyrektorem szkoły zostaje nauczyciel fizyki mgr Janusz Kępczyński.

1980
Dyrektorem szkoły zostaje mgr Lucyna Gulazdowska, nauczycielka biologii, a w dwa lata później mgr Wiesława Wasilewska, nauczycielka chemii.

1990
Od tego roku funkcję dyrektora szkoły pełni mgr Halina Wróblewska, nauczycielka rosyjskiego. W latach 1990-96 wicedyrektorem szkoły była nauczycielka polskiego, mgr Ewa Toś. W roku 1993 powstaje w szkole nowy profil: komputerowo - językowy. W szkole działa Fundacja Przyjaciół XII LO.

1994
Szkoła zostaje przyjęta do klubu Szkół Stowarzyszonych w UNESCO.

1999
W rankingu łódzkich szkół średnich organizowanym przez "Gazetę Wyborczą" szkoła zajęła drugie miejsce, a w ogólnopolskim rankingu czasopisma "Perspektywy" trzydzieste czwarte miejsce.